Загвар ба маягтын ашиглалт: Тус маягтыг албан томилолтын төсвийн зардалд хяналт тавих, төсвийн хэмнэлт болон хэтрэлтийг баталгаажуулах зорилгоор ашиглана.
- 2024 / 07 / 01
Загвар ба маягтын ашиглалт: Тус маягтыг албан томилолтын зардлыг урьдчилан төсөвлөж тооцоолох, бодитоор төлөвлөх зорилгоор ашиглана. Мөн төсөв, зардлыг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн баталгаат гарын үсгээр баталгаажуулах зорилгоор ашиглана.
- 2024 / 07 / 01
БНСУ | СӨҮЛ Хотод (+ SEOUL | ULSAN | BUSAN | Туршлага судлах VIP хөтөлбөртэй) зохион байгуулагдах GLOBAL HR FORUM 2024 - н Монгол Улсаас оролцох төлөөлөлөгчдийн АЛБАН ЁСНЫ БҮРТГЭЛ явагдаж байна.
- 2024 / 07 / 01
- 2022 / 06 / 01
Монголын минь ирээдүй болсон хүүхэд залуусдаа гэрэл гэгээтэй өөдрөг бүхнийг хүсэн ерөөе! #MHRI
БНХАУ-ын 200 гаруй Их дээд сургуулиудад зөвшөөрөгдсөн Олон Улсын Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд хамрагдаж шалгалтын онооноосоо хамааран 50-100% тэтгэлэг авах боломжийг танилцуулж байна.
- 2022 / 05 / 25
Хүний нөөцийн удирдлагын хүчирхэг мэдлэг, мэдээллийн сантай, олон жилийн туршлага бүхий мэргэшсэн зөвлөхүүд таны хүний нөөцийн албан тушаалын өсөлт (HR Career) –г мэргэжлийн түвшинд амжилттай бэлтгэнэ.
- 2020 / 03 / 27

Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
26.18%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
31.41%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
29.84%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
12.57%